12.12.2023 SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mücbir Sebep Hali Devam Eden Yerlerde 7256 ve 7326 sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılan Alacaklara İlişkin Taksitlerin Son Ödeme Sürelerinin Uzatılması

12/12/2023 tarihli, 32397 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 11/12/2023 tarihli, 7918 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile meydana gelen deprem felaketi nedeniyle mücbir sebep hali devam eden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde;

- 7256 ve 7326 sayılı Kanun uyarınca yapılan yapılandırma anlaşmalarının 6/2/2023 ila 30/4/2024 tarihleri arasına denk gelen taksitlerinden birincisinin mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödeme sürelerinin de bu ayı takip eden aylık dönemler halinde ödenmek üzere uzatılmasına,

- Mücbir sebep halinin başladığı tarih ile mücbir sebep halinin sona erdiği tarih arasına rastlayan taksit sayısının on ikiden fazla olması halinde, fazla olan taksitlerin on ikinci taksitle birlikte ödenmesine

karar verilmiştir.

Buna göre,

7256 sayılı Kanun ile 7326 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuza olan borçlarını yapılandıran, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işyerlerinin, spor kulüplerinin ve belediyelerin 6/2/2023 ila 30/4/2024 tarihleri arasına denk gelen taksitlerin son ödeme tarihleri 2024 yılı Mayıs ayından (dahil) itibaren birer aylık dönemler halinde ödenmek üzere ertelenmiştir.

Bu sürelerde yapılan ödemeler yasal süresinde ödenmiş sayılacak, söz konusu tutarlara herhangi bir geç ödeme zammı işletilmeyecek ve ihlal olarak kabul edilmeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Fotoğraf Galerisi
Belgeler
Duyuru.pdf