2022 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Faaliyet Raporu

2024-2028 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları Genelgesi Hakkında Duyuru

2021 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Faaliyet Raporu

2019-2023 Stratejik Planı