Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2023/48

Fatura/Reçete Teslim Süresinin Uzatılması

Afet Bölgesinde Yapılacak Uygulamalar Hakkında Duyuru

İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği Hakkında

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2023/47

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2023/46

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2023/45

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2023/44

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2023/43

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında