A
a

Ölüm Yardımı


Ölüm Yardımı Hangi Hallerde Ödenmektedir?

Emekli, adi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı alanların ölümü halinde ölüm yardımı ödenir. Dul ve yetim aylığı almakta iken vefat edenlerden dolayı ölüm yardımı ödenmez.

 

Kimlere Ödenmektedir?

• Emeklinin sağlığında verdiği beyannamede gösterdiği kimseye,
• Beyanname vermemiş ise eşine,
• Eşi yoksa çocuklarına,
• Eşi ve çocukları yoksa ana ve babasına,
• Ana ve babası da yoksa kardeşlerine,
• Kardeşleri de yoksa; Yapılacak ölüm yardımı tutarını geçmemek üzere,  fatura tutarı kadar,  masrafları kendilerinin yaptığını belgeleyenlere ödenmektedir.

Herhangi bir belge/fotoğraf eklenmemiştir