Tevkifata İstinaden Tescil

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İle İmzalanan İşbirliği Protokolüne İlişkin Genel Yazı