Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler 9

Ek 2D Listesinde Yapılan İlaç İskontoları İle İlgili Önemli Duyuru (06.04.2011 tarihinden geçerli)

06.04.2011 tarihli Sağlık Uygulama Tebllğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Fatura İnceleme Usul ve Esaslarında Yapılan Düzenlemeler (Kardiyoloji ve KVC)

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler

Sut Değişikliği

Görmeye Yardımcı Nitelikli Malzemelerin Ulusal Bilgi Bankası Kayıtları

T.C. Ziraat Bankası ile İmzalanan Kredi Protokolüne İlişkin Ek Genel Yazı

Zeyilname-3