A
a

Güneydoğu Avrupa’daki Sosyal Kurumların Desteklenmesi için Bölgesel Programı


Projeyi Yürüten Birim: SGK AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı 

Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Mart 2008 – Mart 2011 (36 ay)

Proje Maliyeti ve Finansman Kaynakları: 2.000.000 Avro (Tamamı AB Hibesi)

Projeyi Hazırlayanlar: Avrupa Konseyi

Proje Ortakları: AB Komisyonu

Projeden Faydalananlar: Türkiye (SGK, ÇSGB), Arnavutluk, Hırvatistan, Makedonya, Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan

Projenin Gerekçesi: Programın temel amacı, katılımcı ülkeler arasında sosyal güvenlik sistemleri alanında koordinasyonun güçlendirilmesi ve sosyal politikalar alanındaki kurumsal, yasal ve yönetimsel reform çalışmalarının kolaylaştırılmasıdır.

Programın eğitimle ilgili kısmında sosyal güvenliğe ilişkin temel ve karşılaştırmalı bilgilerin verildiği “sosyal güvenlik eğitimleri (yaz okulları)”, emeklilik, sağlık yardımları, sosyal güvenlikte bilgi ve veri alışverişi konularında “çalıştaylar” gibi etkinlikler ve çalışma gezileri yer almaktadır. Etkinlikler kapsamında ayrıca, uygulamanın işlerliğine katkıda bulunmak üzere, ulusal mevzuattan ve ikili sosyal güvenlik sözleşmelerinin uygulanmasından kaynaklanan sorunlarını dinlemek ve gidermek üzere vatandaş veya yabancı sigortalılarla “danışma toplantıları (speaking days)”, yine ulusal mevzuatın AB kuralları ile karşılaştırıldığı ve farklılıkların belirlenerek giderilmesi yollarının arandığı “hukuksal tahliller ve değerlendirmeler (legal analysis)” ve ilgili kurumların katılımıyla “ortak çalışmalar (set of studies)” yapılmaktadır. Program sonunda sosyal güvenlik alanındaki çalışmalara katkıda bulunanlara, sosyal güvenlikte eşgüdümün ilkeleri ve bununla düzenlemelere ilişkin olarak genel düzeyde ve uzmanlık düzeyinde ek eğitim imkânı sağlanacaktır. Programa bilimsel açıdan katkı sağlamak üzere, Belçika’da kurulu Leuven Katolik Üniversitesi’ne bağlı Avrupa Sosyal Güvenlik Kurumu (ASGK-European Institute of Social Security-EİSS) ile yakın işbirliği yapılmaktır.

Projenin Sonuçları: Katılımcı ülkeler arasında işbirliği artırılmıştır. Bölge ülkelerinin AB’nin sosyal güvenliğin koordinasyonu alanındaki uyum yeteneği geliştirilmiştir.

Açıklama: Programın ÇSGB koordinasyonunda yürütülmekte olup, ana faydalanıcısı Kurumumuzdur. Yapılan her etkinliğe Bakanlığımızdan bir temsilci katılmakta, kontenjanın kalanını Kurumumuz tarafından

Herhangi bir belge/fotoğraf eklenmemiştir