SGK Kapasitesinin Arttırılması

Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi

  Projeyi Yürüten Birim: SGK AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
  Projeyi Yürüten Birim: SGK AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
  Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 8 Ocak 2010 – 8 Haziran 2012 (15 AY)
  Proje Maliyeti ve Finansman Kaynakları: 1.110.000 Avro (1.095.000 Avrosu AB Hibesi)
  Projeyi Hazırlayanlar: SGK AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
  Projeden Faydalananlar: SGK, ÇSGB, İŞKUR ve Sosyal Taraflar
  Projenin Gerekçesi, Amacı ve Hedefleri:

  Kurumumuz, Avrupa Birliğine (AB) katılım sürecinde 2 Nolu İşçilerin Serbest Dolaşımı Faslı kapsamında, sosyal güvenlik sistemlerinin eşgüdümü konusunda Topluluk mevzuatına göre yetkili kurum olarak belirlenmiştir. Söz konusu fasla ilişkin olarak, 2008 yılına dek, Avrupa Komisyonunca her yıl yayımlanan ilerleme raporlarında herhangi bir ilerleme kaydedilmediği belirtilmiştir. Bu bağlamda AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığınca yürütülmekte olan ve Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında finansmanı sağlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Arttırılması Projesi” ile Türk Sosyal Güvenlik Mevzuatının, söz konusu fasıl ile ilgili olarak topluluk müktesebatına uyumlaştırılması sürecinde idari kapasitenin arttırılması hedeflenmektedir.Yine 2009 yılı İlerleme Raporunda anılan fasıl kapsamında kurumsal ve idari kapasitenin arttırılması hususunda ilerleme kaydedildiğinden söz edilmiş ve bu bağlamda yürütülen Projeden bahsedilmiştir.

  Projenin Sonuçları:

  Türkiye’nin 2 No'lu işçilerin serbest dolaşımı faslı müzakereleri için gereken kurumsal kapasiteye ulaşması desteklenmiştir.

  Açıklama:

  Projenin mal alımı bileşeni tamamlanmıştır. Teslim edilen ve kurulumları yapılan malzemelerin geçici kabulleri yapılmıştır. Hizmet alımı bileşeni kapsamında eğitim faaliyetleri tamamlanmış olup, raporlama faaliyetleri halen devam etmektedir.