A
a

Almanya Prim İadesi


Almanya’dan primlerin iadesi için gerekli şartlar nelerdir?

Almanya’dan prim iadesinden faydalanabilmek için Almanya’yı terk etmiş olmak ön koşuldur. Bu ön koşulu sağlayan Türk vatandaşları, Almanya’da mecburi sigortalılıklarının sona erdiği tarih itibariyle, 2 yıllık bekleme süresini doldurdukları takdirde prim iadesi talebinde bulunabilir. Bu 2 yıllık bekleme süresince Türkiye veya herhangi bir ülkede çalışmamış olmak gerekmektedir.

Prim iadesi müracaatı Kurumun hangi birimine yapılır?

Almanya’dan prim iadesi talepleri, başvurulan SGİM/SGM’ce işleme alınmaktadır.

Almanya’dan prim iadesi talebinde bulunulduğunda hangi primler iade edilmez?

Prim iadesi hususu tamamen Almanya iç mevzuatı ile ilgili bir konu olup iadesi yapılacak primler Almanya mevzuatına göre belirlenir.

Prim iadesi Alman mevzuatına göre yapılmakta olup, Kurumumuz yalnızca, bu talepler Alman emeklilik sigortası kurumuna intikaline aracılık etmektedir.

Herhangi bir belge/fotoğraf eklenmemiştir