A
a

Zorunlu Göç Kapsamında Gelenlerin Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri


Zorunlu Göç Kapsamında Gelenlerin Hizmet Borçlanması İmkânı Kimlere Getirilmiştir?

5754 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerden 01/01/1989 - 08/05/2008 tarihleri arasında zorunlu göçe tabi tutularak ülkemize gelenlere, borçlanmanın genel kuralının aksine zorunlu göç kapsamında gelinen ülke vatandaşı iken geçirdikleri çalışma süreleri için borçlanma hakkı tanınmıştır.

Borçlanma kapsamında yalnızca çalışma süreleri gösterildiğinden, bu çalışma süreleri arasında veya sonunda boşta geçen (çalışılmayan) sürelerle ev kadınlığında geçen süreler, borçlanma kapsamı dışında tutulacaktır.

Söz konusu ülkelerden kendi istekleri ile gelerek Türk vatandaşlığına geçenler zorunlu göç kapsamında olmadıklarından dolayı, bu kişilerin belirtilen kapsamda geçen sürelerini borçlanma talepleri reddedilecektir.

Zorunlu Göçe Tabi Tutulduktan Sonra Türk Vatandaşlığına Geçenler Geldikleri Ülkedeki Çalışma Sürelerini Hangi Şartlarla Borçlanma Yoluyla Değerlendirebilir?

Söz konusu borçlanma hakkından yararlanabilmek için;

  • 01.01.1989 ila 08.05.2008 tarihleri arasında geldikleri ülke tarafından zorunlu göçe tabi tutulmuş olmak,
  • Zorunlu göçten sonra Türk vatandaşı olmak,
  • Türkiye’de ikamet ediyor olmak,
  • 2022 sayılı Kanun dahil olmak üzere Türkiye’deki sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir/aylık almamak,
  • Geldikleri ülkedeki çalışma sürelerini belgelendirmek,
  • “Zorunlu Göç Kapsamında Gelenlerin Borçlanma Talep Dilekçesi” ile yazılı istekte bulunmak

gerekir.

Zorunlu göç kapsamında yurt dışı borçlanmasının gerçekleştirilmesi için hangi form kullanılır?

Zorunlu göç kapsamında yurt dışı borçlanmasının gerçekleştirilmesi için “Zorunlu Göç Kapsamında Gelenlerin Borçlanma Talep Dilekçesi”nin doldurulması gerekmektedir.

Söz konusu talep dilekçesi, sosyal güvenlik il müdürlükleri /sosyal güvenlik merkezlerinden temin edilebileceği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu web sayfasından da temin edilebilmektedir.

Zorunlu göç kapsamında borçlanılan süreler aylık bağlanmasında nasıl değerlendirilir?

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerden zorunlu göç kapsamında gelenlerin borçlandıkları süreler, ilgililerin Türkiye’de geçen hizmetleri ile birleştirilerek tabi oldukları sigortalılık statüsüne göre sadece yaşlılık/emekli aylığı bağlanması sırasında değerlendirilir.

Malullük ve ölüm aylıkları bağlanırken bu şekilde borçlandırılan süreler dikkate alınmaz. Bu nedenle, zorunlu göç kapsamında gelinen ülkede geçen hizmet sürelerinin hak sahiplerince borçlanmasına ilişkin talepler reddedilir. Ancak, borçlanma hakkından yararlanarak yaşlılık aylığı bağlanan sigortalının ölümü halinde, hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanır.

Borçlanmadan vazgeçenler ile yapılan borçlanma sonrasında aylık bağlanması için gerekli şartları yerine getirmeyenlere ve bunların varislerine yazılı talepleri üzerine yaptıkları ödemeler, faizsiz olarak Türk Lirası cinsinden iade edilir.

Zorunlu göç kapsamında borçlanılan sürelere istinaden bağlanan yaşlılık aylığı vefat halinde hak sahiplerine aktarılır mı?

5510 sayılı Kanuna göre yaşlılık/emekli aylığı almakta iken vefat edenlerin aylıkları kesilir. Kesilen yaşlılık aylığı/emekli aylığı, aylık bağlanması için aranan şartları yerine getiren eş, çocuk ve anne-babaya ölüm aylığı olarak bağlanır.

Herhangi bir belge/fotoğraf eklenmemiştir